Pearls & Stripes, heet u hartelijk welkom op https://pearlsandstripes.nl/. Met uw websitebezoek stemt u in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. U ontvangt daar geen bericht van.

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar uw bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo correct mogelijk te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen u en Pearls & Stripes. Reacties die websitebezoekers op onze website plaatsen worden niet door ons gemonitord. Wel kunnen wij die aanpassen of verwijderen.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@pearlsandstripes.nl U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van gemonitord , onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor. Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraagt u aan via info@pearlsandstripes.nl.


De teksten op pearlsandstripes.nl zijn door mij zelf geschreven en zijn gebaseerd op mijn persoonlijke mening, tenzij anders is aangegeven. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ik probeer zoveel mogelijk de juiste bronvermelding erbij te zetten als ik teksten (gedeeltelijk) van anderen heb overgenomen. Is dat naar jouw mening niet juist gebeurd, laat het mij dan weten.

De foto’s op mijn website heb ik vrijwel allemaal zelf gemaakt en/ of bewerkt. Als ik een foto van iemand anders heb gebruikt, dan wordt dit vermeld.

Wil je een foto gebruiken of mijn website ergens vermelden, laat het mij dan weten. Dat vind ik leuk om te bekijken en kan ik eventueel ook op mijn website of social media zetten.